Chất liệu in được trên máy in quảng cáo khổ lớn?

Chất liệu in được trên máy in quảng cáo khổ lớn?

Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp, bán máy in quảng cáo khổ lớn phục vụ ngành in ấn quảng cáo.

Chất liệu in được trên máy in quảng cáo khổ lớn?

Chất liệu in được trên máy in quảng cáo khổ lớn?

Chất liệu nào in được trên máy in quảng cáo khổ lớn?

Máy in quảng cáo khổ lớn được sản xuất để phục vụ công đoạn in quảng cáo khổ lớn cho các sản phẩm trưng bày ngoài trời và trong nhà, các loại máy in quảng cáo khổ lớn phân phối rộng rãi trên thị trường, bao gồm:

Máy in quảng cáo khổ lớn chất liệu PP
Máy in quảng cáo khổ lớn chất liệu canvas
Máy in quảng cáo khổ lớn chất liệu hiflex
Máy in quảng cáo khổ lớn chất liệu decal
Máy in khổ lớn giá rẻ, chất lượng cao

Máy in quảng cáo khổ lớn có các khổ in

Nhằm phục vụ cho ngành in quảng cáo với nhiều kích thước khác nhau mà máy in quảng cáo khổ lớn cũng được sản xuất với nhiều khổ in khác nhau đảm bảo phục vụ nhu cấu cho khách hàng:

• Máy in quảng cáo khổ lớn 5.3m

• Máy in quảng cáo khổ lớn 3.2m